Svi zainteresovani za istraživački boravak na PFFUB treba da pošalju CV i predlog svog istraživanja, prodekanu za međunarodnu saradnju, prof. Tatjani Papić na tatjana.papic@pravnifakultet.rs.