Nataša Rajković

BIOGRAFIJA

Nataša Rajković je doktorandkinja i pred-doktorski istraživač iz međunarodnog javnog prava na Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, gde je takođe i predavač iz iste oblasti.  Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union 2018. godine. Master studije iz Naftnog, gasnog i rudarskog prava je završila na Univerzitetu Notingem Trent u Engleskoj 2021. godine. Tokom master studija je primljena u dva navrata na stažiranje u Energy Charter Secretariat u Briselu gde je radila na pripremi projekta Energy Investment Risk Assessment 2019 i izveštaja Jordan Investment Climate and Market Structure. Tokom master studija, Nataša je takođe radila na projektu Ekološke pravne fondacije UK (UK Environmental Law Foundation), u vezi sa ulogom lokalnih samouprava u borbi protiv klimatskih promena. U Beogradu je bila pripravnik u advokatskoj kancelariji Rajković, dok je u Moravčević Vojnović i Partneri stažirala na temu energetskog i rudarskog prava.

Tema njenog doktorskog istraživanja je analiza reforme investicione arbitraže u cilju olakšavanja stranih investicija u obnovljive izvore energije. Cilj istraživanja je ubrzanje energetske tranzicije kako u Srbiji tako i u ostatku sveta. Bavi se temama iz oblasti međunarodnog investicionog prava, međunarodnog ekološkog prava, investicione arbitraže, klimatskih promena, i energetskog prava.

ISTRAŽIVAČKI BORAVAK

Tokom juna 2023. godine, Nataša će biti na istraživačkom boravku na Pravnom fakultetu Univerziteta Union kod profesorke Tatjane Papić, tokom kojeg će raditi na poglavlju disertacije o pravnoj sigurnosti u investicionoj arbitraži iz oblasti obnovljive energije. Takođe, tokom boravka su pokrenute ideje za empirijsko istraživanje koje bi bilo značajno za odbranu hipoteze njene disertacije.