PFUUB razvija međunarodnu saradnju i kroz individualnu podršku koju pruža studentima sa stranih univerziteta kroz istraživački boravak na našem fakultetu. Istraživački boravak je primarno namenjen studentima doktorskih studija, i omogućava im da deo svog istraživanja za potrebe doktorske disertacije sprovedu na PFUUB. Prvenstvo se daje studentima čije istraživanje se tiče Srbije i/ili regiona ili oblasti prava u kojoj PFUUB nastavnici mogu da pruže posebnu ekspertizu, u smislu razvoja i kvaliteta istraživanja, kao i relevantnih informacija i kontakata za potrebe sprovođenja empirijskih istraživanja.