Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ostvaruje intenzivnu međunarodnu saradnju sa inostranim akademskim institucijama u okviru osnovnih i postdiplomskih studija, međunarodnih projekata, međunarodnih konferencija i Erazmus + programa mobilnosti nastavnika i studenata. Saradnja se ostvaruje putem potpisanih bilateralnih sporazuma, učešća na međunarodnim projektima ili članstvom u inostranim akademskim mrežama i institucijama.

PFUUB je član Evropske organizacije za javno pravo (European Public Law Organization, EPLO) čije su članice države i brojni evropski univerziteti. Kroz akademsku mrežu EPLO, Fakultet ostvaruje nastavnu i naučnu saradnju sa inostranim pravnim fakultetima i konkuriše na međunarodnim projektima. Više informacija o aktivnostima EPLO dostupno je ovde.

PFUUB je član akademske mreže OLA (Observatory for Local Autonomy) koja se bavi savremenim pitanjima lokalne samouprave. Više informacija o aktivnostima OLA dostupno je ovde.

MEĐUNARODNI PROJKETI

U realizaciji  međunarodnih projekata učestvuju nastavnici i saradnici PFUUB koji se ostvaruju kroz bilateralnu saradnju koju potpomaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili saradnjom sa inostranim akademskim institucijama u projektima koje finansira COST akademska mreža.

U okviru bilateralne saradnje koju podržava nadležno Ministarstvo, trenutno se realizuje projekat Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na vladavinu prava u Sloveniji i Srbiji (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Ovaj projekat Fakultet ostvaruje sa Evropskim pravnim fakultetom Univerziteta Nova Univerza iz Ljubljane. Rukovodilac projekta za Srbiju je prof. dr Violeta Beširević. Više podataka o projektu dostupno je ovde.

PFUUB trenutno učestvuje u relalizaciji dva COST projekta.

  1. COST Action 18123: The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Projekat uspostavlja mrežu istraživača za podršku porodici iz preko 20 zemalja. Projekat koordinira Univerzitet u Sevilji (Španija), a u njemu učestuju doc. dr Jelena Arsić, kao rukovodilac za Srbiju i prof. dr Jelena Jerinić, kao zamenica rukovodioca za Srbiju. Više podataka o projektu dostupno je ovde.
  2. COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Globalna mreža za digitalna ljudska prava ima za cilj da na sistematski način istraži teorijske i praktične probleme vezane za zaštitu ljudskih prava u online kontekstu. Prof. dr Violeta Beširević, rukovodilac za Srbiju, imenovana je u Upravni odbor koji upravlja projektom, a prof. dr Jelena Simić, za njenog zamenika. Više podataka o projektu dostupno je ovde.

MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

PFUUB organizuje međunarodne konferencije sa renomiranim nastavnim i naučnim koleginicama i kolegama iz inostranstva čiji su predmet aktuelna pitanja i rešenja u pravnoj nauci. Podaci o održanim ili planiranim međunarodnim konferencijama dostupni su u rubrici Naučni skupovi.