Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ostvaruje intenzivnu međunarodnu saradnju sa inostranim akademskim institucijama u okviru osnovnih i postdiplomskih studija, međunarodnih projekata, međunarodnih konferencija i Erazmus + programa mobilnosti nastavnika i studenata. Saradnja se ostvaruje putem potpisanih bilateralnih sporazuma, učešća na međunarodnim projektima ili članstvom u inostranim akademskim mrežama i institucijama.

PFUUB je član Evropske organizacije za javno pravo (European Public Law Organization, EPLO) čije su članice države i brojni evropski univerziteti. Kroz akademsku mrežu EPLO, Fakultet ostvaruje nastavnu i naučnu saradnju sa inostranim pravnim fakultetima i konkuriše na međunarodnim projektima. Više informacija o aktivnostima EPLO dostupno je ovde.

PFUUB je član akademske mreže OLA (Observatory for Local Autonomy) koja se bavi savremenim pitanjima lokalne samouprave. Više informacija o aktivnostima OLA dostupno je ovde.

MEĐUNARODNI PROJKETI

U realizaciji  međunarodnih projekata učestvuju nastavnici i saradnici PFUUB koji se ostvaruju kroz bilateralnu saradnju koju potpomaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili saradnjom sa inostranim akademskim institucijama u projektima koje finansira COST akademska mreža.

U okviru bilateralne saradnje koju podržava nadležno Ministarstvo, je realizovao projekat Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na vladavinu prava u Sloveniji i Srbiji (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Ovaj projekat Fakultet se sproveo u saradnji sa Evropskim pravnim fakultetom Univerziteta Nova Univerza iz Ljubljane. Rukovodilac projekta za Srbiju bila je prof. dr Violeta Beširević. Više podataka o projektu dostupno je ovde.

PFUUB trenutno učestvuje u relalizaciji dva COST projekta.

  1. COST Action 18123: The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Projekat uspostavlja mrežu istraživača za podršku porodici iz preko 20 zemalja. Projekat koordinira Univerzitet u Sevilji (Španija), a u njemu učestuju doc. dr Jelena Arsić, kao rukovodilac za Srbiju i prof. dr Jelena Jerinić, kao zamenica rukovodioca za Srbiju. Više podataka o projektu dostupno je ovde.
  2. COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Globalna mreža za digitalna ljudska prava ima za cilj da na sistematski način istraži teorijske i praktične probleme vezane za zaštitu ljudskih prava u online kontekstu. Prof. dr Violeta Beširević, rukovodilac za Srbiju, imenovana je u Upravni odbor koji upravlja projektom, a prof. dr Jelena Simić, za njenog zamenika. Više podataka o projektu dostupno je ovde.

MEĐUNARODNI SKUPOVI

PFUUB organizuje međunarodne skupove (konferencije, okrugle stolove, radionice) na kojima učestvuju renomirani naučnici i stručnjaci iz inostranstva. Podaci o održanim ili planiranim međunarodnim konferencijama dostupni su u rubrici Naučni skupovi.