2021.


Građansko pravo – opšti deo

Autor: Slobodan Vukadinović

1. izdanje, 2021. god.

107 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-046-3

Cena: 1200,00 din.


Građansko procesno pravo

Autorka: Vida Petrović Škero

1. izdanje, 2021. god.

95 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-042-5

Cena: 1200,00 din.


Međunarodno privatno pravo

Autor: Vladimir Čolović

1. izdanje, 2021. god.

159 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-045-6

Cena: 1200,00 din.


Međunarodno privatno pravo

Autor: Vladimir Čolović

1. izdanje, 2021. god.

159 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-045-6

Cena: 1200,00 din.


Privredno pravo – statusni deo (Kompanijsko pravo)

Autor: Vladimir Čolović

1. izdanje, 2021. god.

128 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-047-0

Cena: 1200,00 din.


Stvarno pravo

Autor: Vladimir Crnjanski

1. izdanje, 2021. god.

159 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-044-9

Cena: 1200,00 din.


2020.


Izvršni i stečajni postupak

Autori: Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić

1. izdanje, 2020. god.

200 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-035-7

Cena: 1200,00 din.


Krivično pravo (opšti deo)

Autorka: Nataša Mrvić-Petrović

1. izdanje, 2020. god.

132 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-036-4

Cena: 1200,00 din.


Krivično procesno pravo

Autor: Srećko Kosanović

1. izdanje, 2020. god.

175 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-041-8

Cena: 1200,00 din.


Nasledno pravo i postupak za raspravljanje zaostavštine

Autorka: Milena Trgovčević-Prokić

1. izdanje, 2020. god.

103 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-040-1

Cena: 1200,00 din.


Obligaciono pravo

Autori: Zdravko Petrović, Leposava Karamarković, Zoran Ivošević

1. izdanje, 2020. god.

79 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-043-2

Cena: 1200,00 din.


Porodično pravo

Autori: Nebojša Šarkić, Milan Počuča

1. izdanje, 2020. god.

163 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-033-3

Cena: 1200,00 din.


Pravosudno organizaciono pravo

Autori: Nebojša Šarkić, Milan Počuča

1. izdanje, 2020. god.

112 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-031-9

Cena: 1200,00 din.


Radno pravo

Autori: Nebojša Šarkić, Zoran Vavan

1. izdanje, 2020. god.

95 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-039-5

Cena: 1200,00 din.


Upravno pravo

Autori: Bogoljub Milosavljević, Jelena Jerinić

1. izdanje, 2020. god.

167 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-037-1

Cena: 1200,00 din.


Ustavno pravo

Autor: Bogoljub Milosavljević

1. izdanje, 2020. god.

160 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-032-6

Cena: 1200,00 din.


Vanparnični i javnobeležnički postupak

Autorka: Milena Trgovčević-Prokić

1. izdanje, 2020. god.

159 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7952-034-0

Cena: 1200,00 din.