Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (u daljem tekstu Fakultet) donosi Politiku zaštite privatnosti i podataka o ličnosti potrošača koji kupuju knjige u onlajn knjižari Fakulteta (u daljem tekstu Politika privatnosti).

Ovom Politikom privatnosti reguliše se koje podatke o ličnosti potrošača Fakultet obrađuje, u koje svrhe, koliko dugo ih čuva, i koja su prava potrošača koji koriste onlajn knjižaru Fakulteta u vezi s obradom njihovih podataka o ličnosti.

I Koje podatke obrađujemo?

 1. Kada potrošači posete sajt Fakulteta kolačići koje sajt koristi prikupljaju podatke o njihovoj lokaciji. Prilikom posete sajta potrošači će imati priliku da vide prozor u kojem će biti obavešteni koje kolačiće sajt koristi i moći će da isključe upotrebu svih kolačića sem onih neophodnih za tehničko funkcionisanje. Detaljnije o kolačićima u delu IV.
 2. Prilikom kupovine knjiga u onlajn knjižari od potrošača se traže sledeći podaci:
  • ime i prezime potrošača;
  • adresu prebivališta i adresu za isporuku knjige ako nije ista kao adresa prebivališta;
  • broj telefona;
  • adresa elektronske pošte.

II Svrhe u koje obrađujemo navedene podatke

Podatke koje prikupljaju kolačići obrađujemo u svrhe omogućavanja posete sajta potrošača, analitičke i marketinške svrhe.

Podatke koje potrošači ostavljaju prilikom kupovine knjiga u onlajn knjižari obrađujemo u svrhe zaključenja ugovora o prodaji knjige sa potrošačem, ispunjenja svojih ugovornih obaveza i obaveza koje prema potrošaču imamo prema Zakonu o zaštiti potrošača i drugim zakonima Republike Srbije koji se eventualno primenjuju na ugovorni odnos Fakulteta i potrošača, kao i u svrhe zaštite svojih legitimnih interesa (npr. dokazivanja da su ispunjene zakonske i ugovorne obaveze prema potrošaču).

Fakultet navedene podatke može čuvati samo onoliko koliko je neophodno da se ispune svrhe u koje se podaci obrađuju.

III Prava potrošača u vezi s obradom podataka o ličnosti

Potrošač u pogledu obrade podataka o ličnosti koju prodavac vrši ima pravo da od Fakulteta zahteva pristup podacima o ličnosti koji se na potrošača odnose u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i pravo da zahteva ispravku ili dopunu tih podataka.

Potrošač ima pravo da od Fakulteta zahteva brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose pod uslovom da podaci čije se brisanje traži nisu više neophodni za postizanje svrha u koje su obrađivani.

Potrošač ima pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose u skladu sa
članom 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Potrošač ima pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose u kom slučaju je Fakultet dužan da prekine sa obradom tih podataka osim ako ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Potrošač ima pravo da Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu ako smatra da je prodavac podatke o ličnosti potrošača obrađivao suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

IV Kolačići

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju obezbeđujući efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da Vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi Vam korišćenje sajta bilo udobnije.

Kako treća lica koriste „kolačiće“ na sajtu “Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu”?

Kako bi obezbedila određene usluge na svom web sajtu, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o Vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje veruje da će Vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. „Kolačiće“ trećeg lica mi ne kontrolišemo, da biste ih onemogućili ili izbrisali molimo Vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.

Koje „kolačiće“ koristimo?

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu na svom web sajtu koristi tri tipa kolačića:

 1. Kolačiće funkcionalnosti (neophodni i podešavanja)
 2. Kolačiće statistike
 3. Kolačiće marketinga

V Ko je odgovoran za obradu podataka o ličnosti potrošača?

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070, Novi Beograd.

Kontakt osoba za zaštitu podataka o ličnosti je: Ivana Ilić (ivana.ilic@pravnifakultet.edu.rs)