2019.


Odgovornost međunarodnih organizacija

Autorka: Tatjana Papić

1. izdanje, 2019. god.

328 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-795-2013-5

Cena: 1000,00 din.


2018.


Lekarska greška

Autorka: Jelena Simić

1. izdanje, 2018. god.

269 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-2255-1

Cena: 1200,00 din.


2016.


Kultura u pravnom sistemu Srbije

Autor: Predrag Blagojević

1. izdanje, 2016. god.

454 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-519-1287-3

Cena: 1000,00 din.


Raskid ugovora zbog neispunjenja i pravna dejstva raskida

Autor: Nenad B. Grujić

1. izdanje, 2016. god.

528 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-519-1988-9

Cena: 1000,00 din.


2014.


Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje

Autorka: Snežana Lakićević

1. izdanje, 2014. god.

352 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-519-1839-4

Cena: 1200,00 din.


2013.


Nedozvoljena trgovina

Autor: Srećko Kosanović

1. izdanje, 2013. god.

211 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-0519-6

Cena: 200,00 din.


2012.


Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012

Autori: Vesna Rakić-Vodinelić, Ana Knežević-Bojović, Mario Reljanović

1. izdanje, 2012. god.

382 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-1585-0

Cena: 400,00 din.


Sudska kontrola uprave

Autorka: Jelena Jerinić

1. izdanje, 2012. god.

403 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-1569-0

Cena: 300,00 din


2011.


Džeremi Bentam: Jedan pokušaj konstruisanja pravne norme

Autor: Dušan Vranjanac

1. izdanje, 2011. god.

184 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-0958-3

Cena: 200,00 din.


Kaznenopravna zaštita sporta

Autor: Dejan Šuput

1. izdanje, 2011. god.

359 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-519-0861-6

Cena: 200,00 din.


Prava intelektualne svojine i pravo konkurencije Evropske unije

Autorka: Katarina Damnjanović

1. izdanje, 2011. god.

375 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-519-0809-8

Cena: 500,00 din.


2009.


Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji

Autori: Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović

1. izdanje, 2009. god.

315 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-519-0376-5

Cena: 500,00 din.


2008.


Građanskopravna zaštita prava privatnosti od povreda putem masmedija

Autorka: Dragica Popesku

1. izdanje, 2008. god.

299 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 978-86-7549-958-9

Cena: 200,00 din.


Solidarna odgovornost dužnika i njihov procesni položaj

Autorka: Leposava Karamarković

1. izdanje, 2008. god.

131 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7549-853-7

Cena: 200,00 din.


2007.


Posredovanje pred arbitražom

Autorka: Leposava Karamarković

1. izdanje, 2007. god.

110 str., latinica, broširan povez

ISBN 978-86-7549-603-8

Cena: 200,00 din.


2006.


Pravni i politički poredak Evropske unije

Autorka: Aleksandra Čavoški

1. izdanje, 2006. god.

280 str., latinica, broširan povez

ISBN 86-7549-488-2, 978-86-7549-488-1

Cena: 500,00 din.


Protivpravnost – odlika krivičnog i gradjanskog vida neprava

Autor: Đorđe D. Sibinović

1. izdanje, 2006. god.

193 str., ćirilica, broširan povez

ISBN 86-906585-5-6

Cena: 200,00 din.


2004.


Poravnanje i medijacija

Autorka: Leposava Karamarković

1. izdanje, 2004. god.

440 str., latinica, broširan povez

ISBN 86-84871-01-4

Cena: 500,00 din.