Loading dogodki

Uspešne karijere

  • Aleksa je doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Zvanje mastera iz evropskog privatnog prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, a diplomirao je na Pravnom fakutletu Univerziteta Union u Beogradu.

    Trenutno je asistent na Pravnom fakutetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetu svojinsko pravo, a osim toga obavlja i funkcije koordinatora za studentska takmičenja i koordinatora alumni kluba. Obučavao je tim fakulteta za regionalnu rundu Price Media Law Moot Court-a 2013. Prethodno je radio i u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Takođe sarađuje sa Beogradskim centrom za ljudska prava na izradi godišnjih izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji. Bio je pripravnik-volonter u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

    Bavi se temama iz oblasti građanskog prava, stvarnog prava, evropskog privatnog prava i socijalne pravde. Autor je više naučnih članaka i koautor praktikuma iz svojinskog prava na Pravnom fakultetu Unverziteta Union u Beogradu.

     
 
 
  • Ta dogodek je minil.

Prijava ispita – Septembar 2020/2021

Podrobnosti

Začetek:
25 avgusta, 2021 @ 12:00 dop
Zaključek:
27 avgusta, 2021 @ 11:30 pop
Spletna stran:
https://student.pravnifakultet.rs/

Organizator

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Telefon:
+381112095502
E-naslov:
info@pravnifakultet.rs
Poglej Organizator spletno stran