Akreditacija samostalne visokoškolske ustanove

Univerzitet Union ispunio je standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove izdala je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije 24.03.2017. godine pod brojem 612-00-01012/2016-06.


Akreditacija visokoškolske ustanove

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove izdalo je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije 05.07.2021. godine pod brojem 612-00-00103/6/2020-03.


Akreditacija studijskog programa Osnovnih akademskih studija (OAS) Prava

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je standarde za akreditaciju studijskog programa Osnovnih akademskih studija (OAS) Prava propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa. Uverenje o akreditaciji studijskog programa izdalo je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije 05.07.2021. godine pod brojem 612-00-00104/6/2020-03.


Akreditacija studijskog programa Master akademskih studija (MAS) Prava

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je standarde za akreditaciju studijskog programa Master akademskih studija (MAS) Prava propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa. Uverenje o akreditaciji studijskog programa izdalo je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije 19.05.2021. godine pod brojem 612-00-00286/5/2020-03.


Akreditacija studijskog programa Doktorskih akademskih studija (DAS) Prava

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je standarde za akreditaciju studijskog programa Doktorskih akademskih studija (DAS) Prava propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa. Uverenje o akreditaciji studijskog programa izdalo je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije 19.05.2021. godine pod brojem 612-00-00287/5/2020-03.


Akreditacija Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je sve uslove za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti propisane Pravilnikom o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti. Odluku o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačkog rada izdao je Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 12.09.2017. godine pod brojem 660-01-00007/16.


Akreditacija Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za realizaciju kratkog programa studija Izvršno pravo

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je sve standarde za realizaciju kratkog programa studija Izvršno pravo propisane Pravilnikom o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencija za kratke programe studija. Rešenje o evidentiranju Kratkog programa studija Izvršno pravo doneo je Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije 16.04.2021. godine pod brojem 612-00-00071/12/2021-06.