Poštovani/a,

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda objavio je Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrada grada Beograda za 2021. godinu.

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda je 20. februar 2022. godine. Odluku o dodeli nagrade donosi odgovarajuća komisija. Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2022. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 011 3216-073.

Više informacija o konkursu možete pronaći u prilogu.

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrada grada Beograda za 2021. godinu
PKS – dodela nagrada