Током студија на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, факултет организује и различите облике студентске праксе. У многим случајевима успешан завршетак праксе студентима је пружио прилику за волонтирање, али и радно ангажовање по окончању студија.

Студенти завршних година су у прилици да изаберу праксу у трајању од најмање десет радних дана у београдским основним судовима, Вишем суду, Привредном суду и Прекршајном суду у Београду, у Градском јавном правобранилаштву, адвокатским канцеларијама, канцеларијама јавних извршитеља, јавних бележника, Заштитника грађана и у банкама.

Студентске праксе се организују током целе академске године (осим у време испитних рокова), али и у летњим месецима. По обављеној пракси студенти добијају потврду са описном оценом ангажовања за време праксе која се уноси у додатак дипломе.