• Протокол о сарадњи са Уставним судом Србије, бр.486-01/09 од 4.11.2009. године
 • Уговор о сарадњи са Европском организацијом за јавно право (European Public Law Organizazion) бр.2-96/10 од 22.11.2010. године
 • Споразум о пословној сарадњи са Привредном комором Београда, бр. 2-202/11 од 17.11.2011. године
 • Споразум о сарадњи са Адвокатском комором Србије, бр. 2-214/11 од 6.12.2011. године
 • Меморандум о сарадњи са невладином организацијом за пружање правне помоћи путем интернета ,,Pro Bono“, бр. 2-04/12 од 16.1.2012. године
 • Уговор о пословној сарадњи са Центром за унапређење правних студија, бр. 2-76/12 од 11.6.2012. године
 • Уговор са Центром за евалуацију у образовању и науци, бр. 2-95/12 од 27.8.2012. године
 • Споразум о пословној сарадњи са Републичком унијом потрошача, бр. 2-98/12 од 13.9.2012. године
 • Споразум о сарадњи са Комором извршитеља, бр. 2-50/14 од 30.5.2014. године
 • Уговор о пословној сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, бр. 181 од 3.6.2014. године
 • Уговор о обављању практичне наставе студената са ЕОС МАТРИКС Д.О.О., бр. 2-67/14 од 1.7.2014. године
 • Споразум о научној и наставној сарадњи са Институтом за међународну политику и привреду, бр. 2-110/15 од 2. 10.2015. године
 • Споразум о сарадњи са Кућом људских права и демократије, бр.2-120/15 од 9.11.2015. године
 • Споразум о сарадњи са Прекршајним судом у Београду, бр. 2-32/16 од 16.3.2016. године
 • Меморандум о пословној сарадњи са НЛБ банком а.д. Београд. бр.2-80/16 од 10.8.2016. године
 • Уговор о стручној пракси студената са ПИРЕУС банком а.д. Београд, бр. 900/1 од 19.10.2016. године
 • Споразум о сарадњи са Градским правобранилаштвом града Београда, бр. 2-125/16 од 25.11.2016. године
 • Меморандум о сарадњи са Комитетом правника за људска права(YУЦОМ), бр. 2-58 од 9.5.2017. године.
 • Споразум о сарадњи са Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,бр. 2-121-1/17 од 17.11.2017. године
 • Споразум о сарадњи са адвокатском канцеларијом Дејана П. Богдановића, бр. 2-121-2/19 од 17.11.2017. године
 • Меморандум о сарадњи са Форумом судија Србије, бр. 2-12/18 од 14.2.2018. године
 • Меморандум о сарадњи са Комитетом правника за људска права (YUCOM), бр. 2-47 од 17.5.2018. године.
 • Споразум о сарадњи са Првим основним судом у Београду, бр. 2-86/18 од 13.12.2018. године
 • Протокол о сарадњи са Удружењем жртава насиља ХАЈР, бр. 2-1/19 од 21.1.20219. године
 • Споразум о сарадњи са Другим основним судом у Београду, бр. 2-4/2019 од 5.2.2019. године
 • Споразум о сарадњи са Научно-технолошким парком Београд. Бр. 2-21/19. од 8.9.2019. године
 • Споразм о сарадњи са Заштитником грађана, бр. 2-22/19 од 9.9.2019. године
 • Споразум о сарадњи са Националним удружењем експерата заштите животне средине, бр. 2-78/19 од 26.12.2019. године
 • Споразум о сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникације Републике Србије, бр. 2-4/20 од 19.1.2020. године
 • Споразум о сарадњи са компанијом WILLIAM C. HEIN&CO, бр. 2-14/20 од 5.2.2020. године
 • Споразум о сарадњи са универзитетом Milano Bicocca у оквиру заједничког програма докторских студија, бр. А077-01-/20 од 10.3.2020. године
 • Споразум о сарадњи са Војним синдикатом Републике Србије, бр. 2-104/20 од 12.10.2020. године
 • Споразум о сардњи са Привредним апелационим судом у Београду, бр. 2-9/21 од 26.2.2021. године
 • Споразум о сарадњи са Ђорђем Сибиновићем, јавним бележником, бр. 2-7/21 од 24.2.2021. године
 • Споразум о сарадњи са Другим основним судом у Београду, бр. 2-20/21 од 31.3.2021. године
 • Протокол о сарадњи са АпсАрт Центром за позоришна истраживања, бр. 2-38/21 од 27.5.2021. године
 • Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета Медитеран у Подгорици, 2-44-2/21 од 15.6.2021. године
 • Споразум о сарадњи са Универзитетом Медитеран у Подгорици, бр. 2-45-2/21 од 15.6.2021. године
 • Споразум о сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 2-35/2021. Године од 2.6.2021. године
 • Споразум о научној и наставној сарадњи са Институтом за међународну политику и привреду, бр. 2-49/21 од 8.7.2021. године
 • Протокол о сарадњи са Прекршајним судом у Београду, бр. И-1 121/21 од 23.11.2021. године