е-mail: info@pravnifakultet.rs

Предмети:

• Породично право
• Правосудно организационо право
• Стечајно право
• Право информационих технолохија

Биографија

Рођен је 12.05.1952. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године, а након одслужења војног рока, засновао је радни однос у Суду као судски приправник. Од 1980. до 1988. године, био је судија Четвртог општинског суда у Београду, а потом изабран за судију Суда удруженог рада Града Београда. Јуна месеца 1983. године магистрирао је на теми: “Заштита права радника пред Судом удруженог рада”. Децембра 1987. године, докторирао је на теми: “Извршење одлука самоуправних судова са посебним освртом на извршење одлука судова удруженог рада”.

Од 1988. године, до краја 1992. године, био је професор на Вишој школи за социјалне раднике на предмету: “Основи правног система Југославије”. У периоду од 1991. до 1993. године, био је члан Законодавно-правне комисије Републике Србије. Од 1989. до 1994. године био је секретар Градског секретаријата за правосуђе, прописе и управу. У периоду од 1994. до 1998. године радио је у Министарству правде Републике Србије као помоћник, а потом као заменик министра правде. Године 1996., стекао је звање: Научни сарадникАдвокатуром се бавио од 1998. до јануара 2001. године, када је изабран за помоћника савезног министра правде.

Говори енглески језик.

Библиографија