Велики и трајан допринос у раду и развоју Факултета дали су наставници, асистенти и сарадници у настави који нису више радно ангажовани:

1. Проф. др др х.ц. Владимир Водинелић

Од 2002. до 2017. године на предметима: Својинско право, Основи грађанског и привредног права, Право медија и Теорија приватног права

2. Проф. др Весна Ракић-Водинелић

Од 2005. до 2015. године на предметима: Грађанско процесно право, Грађанско процесно право са извршним процесним правом, Еколошко право, Јавно бележничко право

3. Проф. др др х.ц.мулт. Војин Димитријевић

Од 2005. до 2012. године на предметима: Међународно јавно право, Међународне организације и институционално право ЕУ

4. Проф. емеритус др Момчило Грубач

Од 2006. до 2015. године на предметима: Кривично процесно право, Европско кривично законодавство и Писање правних аката

5. Проф.др Лидија Баста-Флеинер

Од 2003. до 2004. године на предмету Уставно право и од 2008. до 2009. године на предмету Теорија уставног права

6. Проф. др Драгољуб Поповић

Од 2004. до 2005. године на предмету Уставно право

7. Проф. др Добросав Митровић

Од 2004. до 2009. године на предметима: Међународно привредно право, Међународно приватно право и Арбитражно право

8. Проф. др Срђан Шаркић

Од 2005. до 2011. и од 2016. до 2017. године на предмету Историја права

9. Проф. др Мирјана Тодоровић

Од 2008. до 2014. године на предмету Методологоја правних и друштвених наука

10. Проф. др Јаков Радишић

Од 2004. до 2013. године на предметима: Облигационо право и Медицинско право

11. Проф. др Лепосава Карамарковић

Од 2004. до 2011. године на предметима: Облигационо право, Наследно право, Медијација и Грађанско процесно право

12. Проф. др Зоран Ивошевић

Од 2005. до 2014. године на предметима: Радно право, Облигационо право, Правна етика

13. Проф. др Драгана Кнежић-Поповић

Од 2009. до 2017. године на предметима: Римско право, Историја права, Компанијско право и Јавно бележничко право

14. Проф. др Давид Дашић

Од 2005. до 2012. године на предметима: Принципи економике и Економска дипломатија

15. Проф. др Александра Чавошки

Од 2006. до 2012. године на предметима: Право ЕУ, Својинско право, Правосудно организационо право, Еколошко право и Међународне организације и институционално право ЕУ

16. Проф. др Катарина Дамњановић

Од 2006. до 2018. године на предметима: Ауторско право и право индустријске својине, Саобраћајно право и Право ЕУ

17. Проф. др Невена Вучковић-Шаховић

Од 2007. до 2016. године на предметима: Породично право, Међународно јавно право и Права детета

18. Проф. др Весна Петровић

Од 2009. до 2016. године на предметима: Међународно јавно право, Међународне оранизације и интитуционално право ЕУ, Међународно право људудских права

19. Проф. др Борислав Ивошевић

Од 2005. до 2009. године на предметима: Саобраћајно право и Право осигурања.

20. Проф. др Рајко Буквић

Од 2007. до 2012. године на предметима: Принципи економике и Принципи економике и економска методологија

21. Проф. др Милица Бисић

Од 2008. до 2010. године на предмету Пореско право

22. Проф. др Мирко Живковић

Од 2009. до 2010. године на предмету Међународно приватно право

23. Проф. др Хасиба Хрустић

Од 2005. до 2008. године на предмету Пореско право

24. Проф. др Здравко Петровић

Од 2004. до 2005. године на предметима: Право осигурања и Облигационо право

25. Проф. др Горан Кроња

Од 2010. до 2011. године на предмету Медицинско право

26. Проф. др Саво Марковић

Од 2002. до 2004. године на предмету Историја права

27. Проф. др Милић Миловановић

Од 2002. до 2004. године на предмету Принципи економике

28. Проф. др Младен Драшкић

Од 2004. до 2005. године на предмету Привредно уговорно право

29. Проф. др Марио Рељановић

Од 2008. до .2018. године на  предметима: Радно право, Правна информатика, Писање правних аката и правно истраживање и Хуман Ригхтс анд Хуман Сецуритy.

30. Доц. др Горан Свилановић

Од 2008. до 2009. године на предметима Грађанско процесно право и Наследно право

31. Доц. др Ана Кумпан

Од 2006. до 2009. године на предметима Међународно приватно право, Саобраћајно право и Право заштите потрошача

32. Доц. др Мирјана Цукавац

Од 2005. до 2010. године на предметима: Арбитражно право и Медијација

33. Доц. др Драган Прља

Од 2007. до 2014. године на предметима: Правна информатика и Право информационих технологија

34. Доц. др Милица Делевић

Од 2006. до 2007. године на предмету Међународно јавно право

35. Доц. др Снежана Лакићевић

Од 2014. до 2017. године на предмету Радно право

36. Др Владимир Ђерић

2008. и 2013. на предмету Међународно јавно право

37. Др Јелена Волић-Hellbusch

Од 2002. до 2013. године на предмету Немачки језик

38. Др Ана Кнежевић-Бојовић

Од 2006. до 2014. године на предметима: Међународно приватно право, Писање правних аката и правно истраживање

39. Др Владимир Ђурић

Од 2002 до 2008. године на предметима: Основи правног система, Уставно право, И Управно право

40. Др Весна Стојановић

Од 2006. до 2009. године на предмету Радно право

41. Др Ненад Грујић

Од 2013. до 2016. године на предмету Облигационо право

42. Мр Јелена Шогоров

Од 2005 до 2007. године на предметима: Банкарско право и Берза и берзанско право

43. Мр Владимир Марић

Од 2005. до 2015. године на предмету Ауторско право и право идустријске својине

44. Мр Весна Живковић

Од 2005. до 2009. године на предметима: Трговиснко право и Право информационих технологија

45. Мр Игор Солдатовић

Од 2008. до 2016. године на предмету Пореско право

46. Мр Маја Станковић

Од 2005. до 2009. године на предмету Међународно привредно право

47. Мр Милан Самарџић

Од 2005. до 2007. године на предмету Статусно привредно право

48. Мр Вера Николић

Од 2006. до 2007. године на предмету Основи грађанског и привредног права

49. Милош Милошевић

Од 2005. до 2012. године на предмету Грађанско процесно право

50. Мр. Ива Рушкуц

Од 2010. до 2015. године на предметима: Историја права и Римско право

51. Паола Петрић

Од 2004. до 2009. године на предмету Немачки језик

52. Милош Живковић

Од 2002. до 2004. године на предмету Основи грађанског и привредног права

53. Љубинка Ковачевић

Од 2004. до 2005. године на предмету Радно право

54. Срђан Толпа

Од 2011. до 2016. године на предмету Својнско право

55. Игор Вила

Од 2013. до 2015. године на предметима: Уставно право и Управно право

56. Мирослав Бојовић

Од 2008. до 2017. године на предмету Правна информатика

57. Исидора Волф

Од 2015. до 2017. године на предмету Међународно приаватно право

58. Будимир Лончар

Од 2005. до 2016. године на предмету Правничке вештине

59. Л.Л.М. Милица Костић

Од 2014. до 2015. године на предмету Међународно јавно право

60. Ивана Цветковић

Од 2015. до 2016. године на предмету Право ЕУ

61. Јелена Адамовић

године на предмету Компанијско право

62. Станислава Митровић

2013. године на предмету Грађанско процесно право