Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Булевар маршала Толбухина 36 (Гоце Делчева 36), 11070 Београд, ПАК: 190177

Опште информације:
Телефон: +381 (0)11 2095-501
E-пошта: info@pravnifakultet.rs