Секретар
дипл. прав. Ивана Илић
Телефон: +381 (0)11 2095 595
Емаил: ivana.ilic@pravnifakultet.rs

Менаџер
дипл. екон. Горан Ћелић
Телефон: +381 (0)11 2095 565
Емаил: goran.celic@pravnifakultet.rs

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Технички секретар факултета
Секретарица декана
Драгана Ковачевић
Телефон: +381 (0)11 2095 501
Емаил: dragana.kovacevic@pravnifakultet.rs

Пословни секретар
Данијела Живковић
Телефон: +381 (0)11 2095 502
Емаил: danijela.zivkovic@pravnifakultet.rs

Секретар постдипломских студија и органа факултета
дипл. прав. Урош Јовановић
Телефон: +381 (0)11 2095 566
Емаил: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

ИТ служба – Информатичар
Спец. струк. инж. електр. и рачунар. Златан Стојановић
Телефон: +381 (0)11 2095 591
Емаил: zlatana.stojanovic@pravnifakultet.rs

ИТ служба – Систем Администратор
Марко Ценић
Телефон: +381 (0)11 2095 591
Емаил: marko.cenic@pravnifakultet.rs

Скриптарница
Марко Барјактаревић, Марко Вртача
Телефон: +381 (0)11 2095 530
Емаил: marko.barjaktarevic@pravnifakultet.rs, marko.vrtaca@pravnifakultet.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Координатор
Драгана Марјановић
Телефон: +381 (0)11 2095 581
Емаил: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

Стручни сарадник
Данијела Јокић
Телефон: +381 (0)11 2095 540
Емаил: danijela.jokic@pravnifakultet.rs

Сарадник за студенска питања
Јелена Радојчевић
Телефон: +381 (0)11 3196 377
Емаил: jelena.radojcevic@pravnifakultet.rs

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар
маст. правник Ксенија Митровић Грујић
Телефон: +381 (0)11 2095 521
Емаил: ksenija.mitrovicgrujic@pravnifakultet.rs

Књижничар
Оливера Голубовић
Телефон: +381 (0)11 2095 521
Емаил: olivera.golubovic@pravnifakultet.rs