Факултет редовно одржава научне и стручне конференције, расправе, округле столове и сличне скупове посвећене актуелним темама правне науке и правне праксе. Ови скупови уобичајено се одржавају у просторијама Факултета, а понекад се организују у сарадњи са другим установама и организацијама. Научне скупове често прате зборници радова, што је приказано у делу овог програма који се односи на издавачку делатност.

Неки од скупова одржаних у претходном периоду:

 • Округли сто поводом стогодишњице доношења Видовданског устава, одржан 28. јуна 2021. године,
 • Стручни скуп Антидискриминациони прописи, одржан 23. марта 2021. године,
 • Конференција Дигитална револуција 4.0: кроз теорију и праксу, у сарадњи са Фондацијом Регистар националног интернет домена Србије – РНИДС, одржана 3. децембра 2020. године.
 • Међународна научна конференција Заштита колективних интереса потрошача, одржана 24. октобра 2020. године;
 • Међународна научна конференција Property Law Conference – Challenges of the 21st Century, одржана 9. октобра 2020. године;
 • Серија семинара Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу, одржана у периоду од 15. фебруара до 26. јуна 2020. године;
 • Стручни скуп Недозвољена медицинска средства у спорту, уз подршку Олимпијског комитета Србије, одржан 19. новембра 2019. године.
 • Научни скуп Арбитражно одлучивање, у сарадњи са Удружењем за арбитражно право, одржан 25. октобра 2019. године;
 • Саветовање 150 година стечајног законодавства у Србији, у сарадњи са Институтом за упоредно право, одржано 13. и 14. маја 2019. године;
 • Једнодневно саветовање Инспекције и инспекцијски надзор, одржано 12. априла 2019. године;
 • Конференција Право и интернет, у сарадњи са Фондацијом Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), одржана 29. марта 2019. године;
 • Стручни скуп Нови Закон о пресађивању људских органа, одржан 17. октобра 2018. године.
 • Четврта Work in Progress конференција Српског удружења за правну и социјалну филозофију, одржана 11. јуна 2018. године;
 • Саветовање 40 година извршног законодавства у грађанским поступцима, у сарадњи са ЈП Службени гласник, одржано 18. и 19. маја 2018;
 • Регионална конференција Пракса Европског суда за људска права у управним споровима, у сарадњи са Регионалном школом за јавну управу (Regional School of Public Administration – ReSPA), одржана 17. маја 2018. године;
 • Конференција Утицај животне средине на здравље људи, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, 24. новембра 2017. године,
 • Научно саветовање Породични закон – дванаест година после, 3. и 4. новембар 2017. године;
  Саветовање Реформа правосуђа и измене Устава Републике Србије, организовано у сарадњи са Институтом за упоредно право, 29. и 30. септембра 2017. године;
 • Дебата Како мењати Устав?, у сарадњи са Европским покретом у Србији, одржана 15. маја 2017. године;
 • Саветовање Измене и новине у Закону о извршењу и обезбеђењу, примена и проблеми у пракси, одржано 17. марта 2017. године;
 • Серија трибина Правосудне професије – одлучујући разлози посвећености, одржане у фебруару и марту 2017. године.