Стручно-научни скуп Положај локалних омбудсмана у општинама и градовима Србије одржан је 25. фебруара 2022. године. Скуп је посвећен институцији локалног омбудсмана (раније, грађанског браниоца и локалног заштитника грађана) која је у наш правни систем уведена пре тачно две деценије.

Скуп је одржан у хибридном формату, што нам је омогућило да окупимо велики број колега и колегиница, пре свега локалних омбудсмана и да, заједно са колегама из академске сфере, отворено разговарамо о најважнијим питањима и проблемима у функционисању ове важне институције на локалном нивоу.

Скуп су организовали и модерирали проф. Богољуб Милосављевић и проф. Јелена Јеринић, а на њему су говорили:

 • др Небојша Шаркић, декан Правног факултета Универзитета Унион у Београду (ПФУУБ)
 • Никола Тарбук, генерални секретар Сталне конференције градова и општина
 • Др Мијодраг Радојевиц́, научни сарадник Института за политиц̌ке студије
 • Милос̌ Јанковић, адвокат и ранији заменик Заштитника грађана
 • др Петар Теофиловић, ванредни професор Факултета за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ и ранији Покрајински омбудсман
 • Марина Попов Иветић, локални омбудсман града Новог Сада
 • Миљко Ваљаревић, омбудсман града Београда
 • Миладин Нес̌ић, локални омбудсман опс̌тине Бац̌ка Топола и председник Удружења омбудсмана Србије
 • маст. род. студ. Анкица Драгин, ПФУУБ
 • др Дејан Миленковић, ванредни професор Факултета политичких наука
 • др Владимир Црњански, доцент ПФУУБ
 • Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман града Панц̌ева

Нека од питања која су анализирана су: положај локалног омбудсмана и његов значај за заштиту људских права на локалном нивоу, његов однос са органима локалне самоуправе и другим органима, карактеристике поступака које спроводе локални омбудсмани, њихове одлуке и ефекти одлука на праксу локалне управе, њихова улога у унапређењу принципа добре управе у локалној самоуправи итд.

Учесници и учеснице скупа били су сложни у закључку да је неопходно ојачати положај локалних омбудсмана у закону, било кроз посебан закон о локалном омбудсману, било кроз разраду одредаба Закона о локалној самоуправи.

ПФУУБ изражава посебно задовољство што су скупу присуствовали и у њему активно учествовале колеге и колегинице из Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Удружења омбудсмана Србије.

Као резултат овог скупа, али и претходног заједничког рада, ПФУУБ и СКГО су објавили тематски зборник радова који је доступан и у електронској форми.

Зборник радова