Правни факултет Универзитета Унион у Београду остварује интензивну међународну сарадњу са иностраним академским институцијама у оквиру основних и постдипломских студија, међународних пројеката, међународних конференција и Erazmus + програма мобилности наставника и студената. Сарадња се остварује путем потписаних билатералних споразума, учешћа на међународним пројектима или чланством у иностраним академским мрежама и институцијама.

ПФУУБ је члан Европске организације за јавно право (European Public Law Organization, EPLO) чије су чланице државе и бројни европски универзитети. Кроз академску мрежу EPLO, Факултет остварује наставну и научну сарадњу са иностраним правним факултетима и конкурише на међународним пројектима. Више информација о активностима EPLO доступно је овде.

ПФУУБ је члан академске мреже OLA (Observatory for Local Autonomy) која се бави савременим питањима локалне самоуправе. Више информација о активностима OLA доступно је овде.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈКЕТИ

У реализацији  међународних пројеката учествују наставници и сарадници ПФУУБ који се остварују кроз билатералну сарадњу коју потпомаже Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или сарадњом са иностраним академским институцијама у пројектима које финансира COST академска мрежа.

У оквиру билатералне сарадње коју подржава надлежно Министарство, тренутно се реализује пројекат Утицај Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода на владавину права у Словенији и Србији (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Овај пројекат Факултет остварује са Европским правним факултетом Универзитета Нова Универза из Љубљане. Руководилац пројекта за Србију је проф. др Виолета Беширевић. Више података о пројекту доступно је овде.

ПФУУБ тренутно учествује у релализацији два COST пројекта.

  • COST Action 18123: The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Пројекат успоставља мрежу истраживача за подршку породици из преко 20 земаља. Пројекат координира Универзитет у Севиљи (Шпанија), а у њему учестују доц. др Јелена Арсић, као руководилац за Србију и проф. др Јелена Јеринић, као заменица руководиоца за Србију. Више података о пројекту доступно је овде.
  • COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Глобална мрежа за дигитална људска права има за циљ да на систематски начин истражи теоријске и практичне проблеме везане за заштиту људских права у online контексту. Проф. др Виолета Беширевић, руководилац за Србију, именована је у Управни одбор који управља пројектом, а проф. др Јелена Симић, за њеног заменика. Више података о пројекту доступно је овде.

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ПФУУБ организује међународне конференције са реномираним наставним и научним колегиницама и колегама из иностранства чији су предмет актуелна питања и решења у правној науци. Подаци о одржаним или планираним међународним конференцијама доступни су у рубрици Научни скупови.