На основу споразума о сарадњи потписаног маја 2020. између Правног факултета Универзитета Унион и прворангираног миланског универзитета Milano Bicocca (https://www.unimib.it/), студентима докторских студија нашег факултета биће понуђено да своје докторске студије реализују у сардњи са миланским универзитетом, те да по њиховом успешном окончању, стекну звање доктора правних наука на оба универзитета.

Програм заједничких докторских студија се односи на докторате који се раде на оквирну тему Law and Pluralism у једној од пет понуђених области:

  1. Pluralism and Democracy;
  2. Public Security, Prevention of and the Fight against the Terrorism, International Cooperation;
  3. Pluralism and Criminal Justice;
  4. Work and Business in Plural Society;
  5. Minors and Family.

Конкурс ће бити расписан у мају 2020, 2021. и 2022. а његов текст доступан на сајтовима Факултета Унион и Универзитета Milano Bicocca. Средином септембра месеца сваке године, мешовита комисија два универзитета ће након разматрања поднетих пријава и разговора са пријављеним кандидатима извршити селекцију и рангирање кандидата.

Прворангирани кандидат стиче право на трогодишњу стипендију у износу од 16 638 евра по години студија коју обезбеђује Универзитет у Милану. Универзитет у Милану обезбеђује и годишњи буџет од 1623 евра за трошкове научно-истраживачког рада сваког студента (котизације за учешће на научним конференцијама, путни трошкови итд.), док се подршка Правног факултета Унион за трошкове научно-истраживачког рада докторанда утврђује посебно горе поменутим уговором.

По обављеној селекцији, а пре уписа, сваки изабрани кандидат потписује јединствени уговор о изради докторске тезе са оба партнерска универзитета.

Универзитету Milano Bicocca се приликом уписа плаћају само административни трошкови чији износ зависи од социјалног статуса студента и његове породице и креће се у распону од 200 до 1200 евра за други семестар, и 156 евра за први семестар сваке школске године. Универзитету Унион се приликом уписа плаћају редовна школарина и административни трошкови уписа.

Студент је дужан да редовно и упоредо похађа студије на Правном факултету Унион и на Правном факултету Универзитета Бицоцца у складу са њиховим акредитованим програмима уз напомену да италијански програм студија не подразумева наставу и испите, већ периодичне докторске семинаре и конференције те стога, а посебно с обзиром на текућу ситуацију са пандемијом COVID19, не захтева сталан боравак докторанда у Милану. Ипак, поменутим уговором од докторанда се тражи да у три године докторских студија, најмање 12 месеци проведе на Универзитету у Милану.

Приликом уписа, сваком студенту се именују два коментора – по један на оба партнерска универзитета.

Пошто органи оба универзитета у законом предвиђеним процедурама одобре одбрану докторске дисертације, иста се организује у Милану (алтернативно у Београду) пред комисијом састављеном од професора са оба партнерска универзитета.

Теза се пише и брани на енглеском језику.

Након успешно одбрањене тезе оба универзитета су дужна да издају своју диплому, што значи да докторанд стиче италијански (тј. европски) докторат који нема потребе да посебно нострификује у Србији, будући да му Универзитет Унион издаје своју диплому.

За све додатне информације заинтересовани могу да се обрате координатору овог програма, др Марку Божићу путем мејл адресе marko.bozic@pravnifakultet.rs