Књижара“Професор Момчило Грубач“ је прва специјализована правна књижара на ширем простору Балкана. Основана је са жељом да се заинтересованој стручној јавности, а посебно науци (правној) понуде готово сва правна издања са простора Ex YU на једном месту. Посебан значај књижара ће имати за ауторе и факултете јер се на овај начин повећава доступност литературе а тиме и потенцијал броја навођења и цитирања. Књижара за сада поседује издања преко 30 регионалних издавача, као и најновију литературу на енглеском и немачком језику.