Одлуке органа Факултета у 2021. години

Наставно-научно веће

ОДЛУКА о измени и допуни одлуке бр. 6-173-10-10/2020 од 08.10.2020. године (Одлука бр. 6-178-2-12/2021 од 08.02.2021. године)


ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о организацији и начину извођења кратког програма студија (Одлука бр. 6-178-2-11/2021 од 08.02.2021. године)


ОДЛУКА о именовању чланова уредништва часописа “Правни записи” (Одлука бр. 6-178-2-7/2021 од 08.02.2021. године)


ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о издавању научног часописа Правног факултета Универзитета Унион у Београду “Правни записи” (Одлука бр. 6-178-2-6/2021 од 08.02.2021. године)