Од самог почетка рада, библиотека је конципирана тако да својим корисницима пружа ниво услуга највишег квалитета. Електронски каталог је формиран у сарадњи са Народном библиотеком Србије, тако да смо укључени у велику породицу библиотека које раде у програмском пакету COBISS по свим међународним стандардима. Аутоматизована позајмица пружа низ погодности нашим корисницима. Једна од најважнијих јесте то што их програм обавештава да ли се књига налази у библиотеци или је дата на читање.

Библиотечки фонд се континуирано увећава путем куповине, поклона и размене са библиотекама из земље и иностранства. Фонд је нарочито богат литературом на немачком језику захваљујући сарадњи са немачким и швајцарским факултетима и другим институцијама.

У склопу библиотеке се налази читаоница са седамдесет радних места и два компјутера, а у непосредној близини је учионица са компјутерима.