У склопу библиотеке се налази читаоница са седамдесет радних места и два компјутера, док се рачунарска сала, одговарајуће опремљена са 20 рачунара, налази у непосредној близини бибилотеке. Употреба библиотеке је стандардизована тако да испуњава захтеве највишег нивоа квалитета: електронски каталог је формиран у сарадњи са Народном библиотеком Србије и факултетска библиотека ради у програмском пакету COBISS по свим међународним стандардима. Аутоматизована позјамница пружа низ погодности корисницима, пре свих да их програм обавештава да ли се књига налази у библиотеци или је дата на читање.