Добродошли на страницу Алумни клуба Правног факултета Универзитета Унион!

Овде можете пронаћи информације о пословним приликама, могућностима стручног усавршавања, сарадње и повезивања између чланова и чланица Алумни клуба, Факултета и других релевантних субјеката.

Алумни клуб ПФУУБ је основан са циљем да очувамо контакт са нашим дипломираним студентима и студенткињама и са жељом да им будемо подршка у проналажењу прилика за даље професионално усавршавање и запошљавање.

Алумни клуб чини више од 1000 дипломираних студената и студенткиња нашег Факултета. Наши дипломирани студенти и студенткиње запослени су у Влади Републике Србије, министарствима, судовима, Рапубличком јавном правобранилаштву, адвокатским канцеларијама у земљи и иностранству, канцеларији Заштитника грађана, Градској управи града Београда и другим локалним самоуправама у Србији, Агенцији за борбу против корупције, Агенцији за приватизацију, Републичким заводима, међународним организацијама, организацијама цивилног друштва и другим државним органима, организацијама и институцијама. Ми смо поносни на њихове професионалне успехе, а Алумни клуб је наше место за заједничка окупљања, размену информација, знања и искустава.